Välkommen!

Eklöf & Sandberg Juridik AB är en allmänpraktiserande juristbyrå i centrala Norrtälje, som drivs av Anki Eklöf och Marie Sandberg. Vi erbjuder juridisk rådgivning för företag och privatpersoner inom de flesta rättsområden.

Vår verksamhet präglas av ett stort engagemang för våra klienter, och vi vill att du som kommer till oss alltid skall känna att du blir väl bemött, och att du får rätt hjälp när du behöver den.

Vi erbjuder vanligtvis en första kortare konsultation utan kostnad, där vi översiktligt går igenom ärendet och gemensamt med dig beslutar om, och i så fall hur, det är lämpligt att gå vidare. Om vi kommer överens om att byrån skall driva ditt ärende tecknar vi ett uppdragsavtal där vi beslutar om bland annat prissättningen för ärendet.


Juridik

Vi åtar oss ärenden inom de flesta rättsområden. Vår specialkompetens ligger inom fastighetsrätt i vid bemärkelse, familjerätt inklusive arvsrätt samt tvistemål.

Vi kan hjälpa dig att upprätta handlingar, förhandla med motparter och föra er talan i domstol och i kontakt med myndigheter.

Notarius publicus

Vi är förordnade notarius publicus respektive biträdande notarius publicus för Norrtälje kommun.

Vi kan hjälpa er med olika intyg, såsom att bestyrka kopior och namnunderskrifter samt förse offentliga dokument med apostille.

Om oss

Eklöf & Sandberg Juridik AB startade sin verksamhet på Källgränd i centrala Norrtälje under september månad 2013. Sedan november 2016 finns vi i nya, större lokaler på Rögårdsgatan 3A.

Vi som grundat företaget och arbetar här är jur.kand. Anki Eklöf och jur.kand. Marie Sandberg. Efter avslutad juristutbildning har vi arbetat tillsammans i flera år som biträdande jurister på en advokatbyrå i Norrtälje.