Välkommen!

Eklöf & Sandberg Juridik AB har bytt namn till Eklöf & Sandberg Advokater AB.

Eklöf & Sandberg Advokater AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Norrtälje, som drivs av advokaterna Anki Eklöf och Marie Sandberg. Vi erbjuder juridisk rådgivning för företag och privatpersoner inom många olika rättsområden.

Vår verksamhet präglas av ett stort engagemang för våra klienter, och vi vill att du som kommer till oss alltid skall känna att du blir väl bemött, och att du får rätt hjälp när du behöver den.

Vi erbjuder vanligtvis en första kortare konsultation till en fast kostnad, där vi översiktligt går igenom ärendet och gemensamt med dig beslutar om, och i så fall hur, det är lämpligt att gå vidare. Om vi kommer överens om att byrån skall driva ditt ärende tecknar vi ett uppdragsavtal där vi beslutar om bland annat prissättningen för ärendet.


Juridik

Vi åtar oss ärenden inom de flesta rättsområden, dock inte inom områdena arbetsrätt, migrationsrätt, straffrätt eller skatterätt. Främst arbetar vi med familjerätt inklusive arvsrätt samt dödsboförvaltning, och fastighetsrätt i vid bemärkelse. Vi biträder också privatpersoner och företag i vanliga tvistemål.

Vi kan hjälpa dig att upprätta handlingar, förhandla med motparter och föra er talan i domstol och i kontakt med myndigheter.

Notarius publicus

Vi är förordnade notarius publicus respektive biträdande notarius publicus för Norrtälje kommun.

Vi kan hjälpa er med olika intyg, såsom att bestyrka kopior och namnunderskrifter samt förse offentliga dokument med apostille.

Om oss

Eklöf & Sandberg Advokater AB startade sin verksamhet på Källgränd i centrala Norrtälje under september månad 2013, då under namnet Eklöf & Sandberg Juridik AB. Sedan november 2016 finns vi i nya, större lokaler på Rögårdsgatan 3A. Sedan april 2019 är på företaget verksamma jurister medlemmar i advokatsamfundet.

Vi som grundat företaget är advokat Anki Eklöf och advokat Marie Sandberg. Efter avslutad juristutbildning arbetade vi tillsammans i flera år som biträdande jurister på en advokatbyrå i Norrtälje. Sedan 2013 har vi drivit juristbyrå tillsammans, och sedan 2019 är vi medlemmar i Sveriges advokatsamfund.

Sedan 2016 har också advokatassistent Pernilla Holmsten arbetat på företaget.