Notarius publicus

Sedan våren 2012 är vi förordnade notarius publicus respektive biträdande notarius publicus i Norrtälje kommun.

Som notarius publicus hjälper vi till med bl.a. att intyga kopior och bestyrka namnteckningar, vilket många gånger krävs för olika rättshandlingar utomlands.

Det är viktigt att du som besöker notarius publicus själv vet vilken sorts intyg du behöver och att du har med alla behövliga dokument.

Betalning sker kontant vid besöket. I de fall fakturering sker utgår en avgift om 50 kr.

Förrättningar per brev kan ske i vissa fall där personlig närvaro inte krävs, och då tillkommer en administrativ avgift om 200 kr samt porto och ev. REK-kostnad.

Mottagning sker efter överenskommelse, under kontorstid måndagar-fredagar. Vänligen ring eller mejla för att boka tid. Mejl: notarius@eksand.se, telefon: 0176-106 30.

OBS! Vi tar inte kort och använder inte Swish.

Prisexempel

  • Apostille/affidavit/längre intyg, 400 kr/st inkl. moms.
  • Intyga kopia eller bestyrka namnteckning med stämpel, 200 kr/st inkl. moms.
  • Tidskrävande förrättningar, stora mängder handlingar eller förrättningar utanför kontoret, enligt den s.k. rättshjälpstaxan (1 725 kr/tim inkl. moms för 2019).
notarius publicus